Photo Rating Website
Indeks Enki Bilal GPS WYNAJEM eNutka Mix Jimmy Cogan
energia mechaniczna potencjalna kinetyczna Praca i moc

aaaao wszystkim i o niczymaaaa

Temat: Fizyka zadania: praca moc energia kinetyczna,potencjalna i mechaniczna
w polowie maksymlanej wysokosci. Pomin wplyw oporow ruchu Przed wystepem nalezy prezsunac pianino o masie m=250kg o 10m wiedziac ze wspolczynnik tarcia wynosi f=0,25 oblicz wykonana prace Oblicz prace ktora wykonal...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=102204Temat: Fizyka zadania: praca moc energia kinetyczna,potencjalna i mechaniczna
Zadanie 1. wzór na moc P = F*v skąd F = P/v zamień KM na W oraz km/h na m/s i podstaw dane do wzoru Zadanie 2. W każdym punkcie toru ciało ma całkowitą energię równą poczatkowej kinetycznej E(c ) = 1/2 *m*v(0)^2 tak orzeka zasada zachowania energii mechanicznej A jaką ma energie potencjalną na poziomie oznaczonym cyfrą (1)? Wzór E(p,1) = ... = 1/2 *E(k,0) jesli energia potencjalna na rozważanym poziomie jest równa polowie energii kinetycznej w chwili wyrzutu to oczywsite że energia kinetyczna na tym poziomi jest też równa połowie energii kinetycznej początkowej bo tego wymaga zasada zachowania energii.więc E(p,1) = 1/2 *e(k,0) = 1/2 * 1/2 *m*v(0)^2 = 1/4 *m*v(0)^2 zadanie 3 Praca przy przesuwanie idzie na pokonanie siły tarcia,wobec tego W = T*s ale T = f*P = f*m*g wobec tego W = f*m*g*s podstaw dane i oblicz Zadanie 4 na mocy zasady zachowania energii i pracy mechanicznej W = E(k) ale E(k) = 1/2 *m*v^2 więc W = 1/2 *m*v^2 podstaw dane tylko zamień jednostki : Tony na kg,km na m , h na sekundy i praca będzie a dżulach [J]
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=102204


Temat: Fizyka
kiedy sila wykonuje prace? co to praca? co to moc? kiedy praca = 1J zas. zachowania energii II i III pr. kosmiczna w jakim ciele zgromadzona jest energia kinetyczna a w jakim potencjalna? zadania z trescia, z zastosowaniem wzorow na prace,moc,energie mechaniczna oraz z wykorzystaniem zasady zachowania energii mech.
Źródło: loia.fora.pl/a/a,26.html


Temat: CTRL+V
Praca mechaniczna W - praca F - siła s- przemieszczenie Moc Energia potencjalna h - wysokość Energia kinetyczna Warunek równowagi dźwigni F - wartość siły r - długość ramion Musiałam wydrukować...
Źródło: forumgone.fora.pl/a/a,178.html


Temat: II Predkość kosmiczna
Wzór na tarcie T=f*m*g Wzór na siłe F=m*a Rodzaje energii mechanicznej kinetyczna Ek=mV2/2 potencjalna Ep=mgh potencjalna sprężystości Eps=kx2/2 Prawo zachowania energii mechanicznej jeżeli ciala oddzialywuja na siebie tylko silami grawitacji lub sprężystości, a sila zewnetrzna nie wykonuje na nimi pracy to calkowita energia mechaniczna czyli suma energii potencjalnej i kinetycznej wszystkich cial tego układu jest stala. Energia potencjalna oddziaływania grawitacyjnego Ep=-G*M*m/r Jeżeli ... oddalilo się od niej w nieskończoność. V=√2G*M/Rz Energia w oddziaływaniach elektrostatycznych Ep=kQq/r Energia wiazania układu najmniejsza energia jaka należy dostarczyc układowi zwizanemu, aby składniki mogly stac się swobodne(nie oddziaływac ze soba) Δm=(M+m)-M ukł Deficyt masy to róznica pomiedzy suma mas składników układu a masa układu W każdej reakcji laczenia składników w układ związany uwalnia się czesc energii Wzór na prace W=F*s Wzór na moc P=W/t
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=3508


Temat: Zadania klasa 2 gimnazjum
1. Oblicz swoją moc, jeżeli w ciągu 30 sekund wzniosłeś się po linie na wysokość 3 metrów. Jeżeli moja masa m = 50 kg to myuszę wykonać pracę W = P*h= m*g*h no a moc P = W/t =m*g*h/t podstaw i oblicz,będzie w watach 2. Które zwierzę ma większą energię mechaniczną: a) skowronek o masie 50 g lecący na wysokości 500 metrów czy koń o masie 500 kg idący z prędkością 3, 6 km/h. Jeżeli nie uwzględniamy energii kinetycznej skowronka to ma on energię potencjalną grawitacyjną E = m*g*h oblicz tylko masę wyraź w kg. Koń ma tylko energię kinetyczną E= m*v^2/2 oblicz tylko prędkość wyraź w m/s Wyniki porównaj 3. Jak zmienia sie energia piłki rzuconej do góry podczas wznoszenia się i opadania? ... x s-2) nie wiem o co chodzi 5. Łuczniczka naciągnęła cięciwę łuku i wystrzeliła w górę strzałę. Z jakimi rodzajami energii mamy tu do czynienia? Energia potencjalna spręzystości cięciwy uku zamieniła się w energię kinetyczna a ta w czasie lotu zamienia się w energię potencjalną grawitacyjną. 6. Jaką masę ma ciało, jeżeli przy przesuwaniu go na odległość 4 metrów wykonaliśmy pracę 240 ... ! 7. Czy wynosząc torbę z zakupami na 3 piętro wykonaliśmy pracę mechaniczną? oczywiście bo działaliśmy siłą pionowo do góry conajmniej równą ciężarowi ciała 8. Ile dżuli ma jedna kilowatogodzina? 1kwh = 1000wh=1000*3600 = [J] 9. Czy pracę możemy obliczyć mnożąc wartość działającej na ciało siły przez wartość przemieszczenia ciała? to zależy ,tylko wtedy gdy kierunek siły jest równoległy do kierunku przemieszczenia.W innym przypadku: W = F*s*cos alfa 10. Czy moc chwilowa człowieka może mieć wartość 3 kW? Nie wiem nie znam biologii człowieka 11. Podaj 2 przykłady praktycznego wykorzystania energii potencjalnej grawitacji....
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=101437


Temat: Praca Moc Energia
1.Elektron w atomie wodoru krążył po pierwszej orbicie z szybkością 2200 km/s. Gdy atom uzyskał pewną porcję energii, elektron pojawił się na dalszej drugiej orbicie,gdzie jego szybkość wzrosła do 1100 km/s.OBLICZ: a) o ile zmieniła się energia kinetyczna elektronu b) ile razy zmieniła się jego energia kinetyczna Brakujące dane wyszukaj w tablicach fizycznych 2.Pionowo w górę wyrzucono kamień nadając mu szybkość początkową V=40 m/s. OBLICZ: a)na jaką wysokość wzniósłby się kamień, jeżeli na pokonanie oporów ruchu utracił on 20% początkowej energii kinetycznej c)na jaką wysokość wzniósłby się ten kamień gdyby wyrzucono go na ... na jaką się wzniesie kamień b) energię kinetyczną,potencjalną i całkowitą mechaniczną ww połowie największej wysokości c) prędkość z jaką kamień powróci do poziomu wyrzucenia d) czas wznoszenia e) czas spadania do poziomu wyrzucenia pomiń opory ruchu 4. z wysokości h wyrzucono poziomo kamień nadając m prędkość V=20 m/s . Z jaką szybkością ten kamień uderzy w grunt . Zastosuj wzory na energię i pomiń opory ruchu 5.Kamień o masie 0,2 kg wyrzucono ukośnie nadając mu energie kinetyczną 40 J. W najwyższym punkcie toru energia kinetyczna kamienia wynosiła 10J. Jak wysoko znajdował się kamień? pomiń opory ruchu 6. Kuli o masie 2 kg nadano e.kinetyczną 105J i kula zaczęła się toczyć po powierzchni poziomej . Jej energia obrotowa związana z ruchem obrotowym jest 2,5 raza mniejsza od energii związanej z ruchem postępowym . Ile wynosiła szybkość liniowa kuli? 7. Helikopter o masie 6 t wzniósł się w czasie 150 s na wysokość 2 km ruchem jednostajnie przyspieszonym .Jaką precę wykonał w tym czasie silnik? z jaką mocą silnik pracował 8. Z wysokości h=45 m spada kamień o masie 2 kg i uderza w grunt z szybkością 20 m/s . Jak wielką pracę wykonały siły oporu atmosfery z tymi zadaniami mam problem Bardzo proszę o pomoc
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=106031


Temat: Praca, moc, energia
1. Kulkę wahadła matematycznego o długości 1m i masie 200g odchylono od pionu o 90 stopni i puszczono swobodnie. a) oblicz pracę przy podnoszeniu kulki b) oblicz siłę naciągu nici w ... 3. Silnik samochodu o mocy 5kW pracuje w czasie 30minut, ciepło spalania benzyny 40mJ/l. Oblicz zużycie paliwa przez silnik, jeżeli jego sprawność wynosi 75%. 1. Kulkę wahadła matematycznego o długości 1m i masie 200g odchylono od pionu o 90 stopni i puszczono swobodnie. a) oblicz pracę przy podnoszeniu kulki Rozwiązanie. Podniesiono na wysokość róną długości l, więc praca W = P*h = ... sumą ciężaru i siły odśrodkowej N = P + F® Ale P = m*g F(r ) = m*v^2/r Gdzie r= l Skąd wziąć v ? Z zasady zachowania energii mechanicznej Energia potencjalna = energii kinetycznej m*g*l = m*v^2/2 g*l = v^2/2 v^2 = 2*g*l i to wstawiasz do wzoru na F( r) F( r) = m* 2*g*l/l = 2*g*m Wracamy do pierwszego ... 3. Silnik samochodu o mocy 5kW pracuje w czasie 30minut, ciepło spalania benzyny 40mJ/l. Oblicz zużycie paliwa przez silnik, jeżeli jego sprawność wynosi 75%. Rozwiązanie Obliczam pracę silnieka W = P*t, minuty zamień na sekundy Ale trzeba do tego dodać 25% W = 125/100 * P * t I teraz tę pracę podziel przez ciepło spalania Ilość litrów paliwa = W/40mJ =...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=105933


Temat: Zadania - Proszę o Pomoc
1. Oblicz masę ciała spoczywającego na wysokości 3 m jeżeli jego energia potencjalna wynosi 6MJ. Energia potencjalna grawitacyjna E(p) = m*g*h skąd m = E(p)/g*h g- przyspieszenie grawitacyjne z tablic M-F ... = 15/13,3 = ok1,13 m/s wstawiam do wzoru na siłę F = m*a = 1000*1,13 =1130 N 3. Jaką pracę może wykonać urządzenie o mocy 600W w czasie 1 minuty moc ... z prędkością 3 m/s uderza w blok metalowy o masie 200kg. Na jaką odległość przesunie się ten blok jeżeli współczynnik tarcia wynosi 0,1 (zakładamy że cała energia kinetyczna która zostanie zużyta na pracę przesunięcia bloku) Kula ma energię kinetyzcną E(k) = m(k)*v^2/2 ta energia idzie na wykonanie pracy przesunięcia bloku W = F*s F musi być minimalnie większea od siły tarcia T siła tarcia T = P*f = m(*g*f gdzie f - współczynnik tarcia wobec tego do wzoru na W zamiast F wstawiam T W = T*s = m*v^2/2 zasada zachowania energii i pracy mechanicznej jest E(k) = W m(k)*v^2/2 = m(*g*f*s skąd s = m(k)*v^2/2 : m(*g*f podstaw dane i oblicz.
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=101453


Temat: fizyka
Macie ode mnie prezencik pępuszki 1.Praca- iloczyn siły, przesunięcia i cos kąta zawartego pomiędzy wektorem siły przesunięcia W-praca F-siła S-przesunięcie W = F x S x cos(alfa) [W]=N x m = kg x m/s2 x m = kg x m2/s2 = J 2.Moc- stosunek pracy wykonanej w danym czasie do wielkości tego czasu P = W / t [P] = J / s =W 3.E – suma energii kinetycznej i potencjalnej danego ciała E = Ek + Ep [E] = J + J = J 4.Ek – ma ciało, które się porusza. Wartość energii kinetycznej jest proporcjonalna do masy ciała i kwadratu prędkości tego ciała i równa: Ek = 1/2 mv2 [Ek] = kg x (m/s)2/1 = kg x m2 / s2 = J ... v1=max Ep1=0 Ek1=max h2=max v2=0 Ep2=max Ek2=0 8.Zasada zachowania energii Całkowita energia mechaniczna nie ulega zmianie E1=E2 Ek1 + Ep1 = Ek2 + Ep2 Mam nadzieję, że wiecie o co kaman...
Źródło: kokierspanielek.fora.pl/a/a,47.html


Temat: Dyskusje
Zna się ktoś na fizyce na poziomie gimnazjum?? ;D Ja juz tego nie pamiętam Prosze pomózcie 1.W których z ponizszych sytuacji wykonywana jest praca mechaniczna? 1. Chłopiec uczy się fizyki 2. Popychany przez człowieka samochód stoi w miejscu 3. Wegiel jest ransportowany taśmociągiem 4.Stalowa kula spada swobodnie 5.Drewniany klocek ślizga się po lodowej tafli a)w wszystkich b)2,3,5 c)2,4,5 d)3,4,5 2.Moc pierwszego silnika wynosi 0,1MW, drugieg 2kW, a trzeciego 1500W. Porównujac ze soba moce silników możemy stwierdzić, że: a) są one identyczne b) Największa moc ma pierwszy slinik c) -||- drugi silnik d) -||- trzeci silnik 3.Jaki rodzaj lub rodzaje energii mechanicznej posiada lecący samolot względem powierzchni Ziemii? a)Potencjalną ciężkości b)Potencjalna sprężystości c)Kinetyczną d)Kinertczną i potencjalną cięzkości 4. Nakręcona zabawka ptasze "spaceruje" uderzając dziobem o podłoże. W zjawisku tym występuje głównie przemiana: a)pracy na energię potencjalną sprężystości b)Energii potencjalnej sprężystości na energię potencjalną cięzkości c)energii potencjalnej sprężystosci na energie kinetyczną d)energii kinetycznej na energię potencjalną spręzystości ... b)1,2m c)1,5m d)1,8m 6.Chłopiec przesunął stolik ruchem jednostajnym prostoliniowym na odległosć 2m, działając siła o wartości 10N równoległa do kierunku przesunięcia. Jaką wykonał prace? a)2000J b)200J c)100J d)20J 7.Wykres przedstawia zależnosć pracy wykonanej (W) od czasu(t) jej wykonania dla trzech maszyn (1,2,3). Wynika z niego że: a)praca wykonana przez maszyny jest taka sama b)największa prace wykonała maszyna 1 c)największa prace wykonała maszyna 2 d)Prace wykonane przez maszyny 1 i 3 były jednakowe i mniejsze od pracy maszyny 2 8.Jaka w przybliżeniu pracę wykonują mięsnie elektromontera wspinającego się ba "słupołazach" po słupie na wysokość 10m, jezeli masa elektromontera - łącznie z ekwipunkiem- wynosi 80kg? Przyspieszenie ziemskie g=10m/s^2 a)800J b)8kJ c)80kJ d)800kJ 9.Ciało o cięzaże 20N ma wzgledem powierzchni Ziemi energię potencjalną cięzkości 10J. Na jakiej (w pzybliżeniu) wyskości się znajduje? a)0,5m b)12m c)20m d)200m 10.Jak wysoko wzniesie się kamień o ciężarze 1,2 N rzucony pionowo w gore? Energia kinetyczna kamienia w chwili wyrzucenia wynosiła 12J, a...
Źródło: eurokluby.fora.pl/a/a,524.htmlo wszystkim i o niczym

Designed By Royalty-Free.Org